Senaste nytt
Populära artiklar
Calaicia på Twitter

socWeb1socWeb2socWeb3

Välkommen till Calaicia!

Calaicia medverkar vid förnyelsearbete i regioner och stadskärnor. Fokus är hållbar utveckling av handel och besöksintensiv servicenäring samt turism och destinationsutveckling.

Hållbarhetsbegreppet omfattar såväl ekonomisk, ekologisk som social dimension och balans måste nås. Detta ställer krav på långsiktighet och rikt belysta frågeställningar inför beslut.
Insyn och delaktighet från allmänhet är viktiga demokratiska principer vid förnyelse av den gemensamma livsmiljön.

Staden som hemvist för ett rikt utbud av verksamheter och funktioner kräver effektiv samverkan mellan huvudintressenter vid förnyelsearbete. Dessa är ofta kommunens politiker och tjänstemän, fastighetsägare, handel, service- och besöksnäring samt bransch- och intresseorganisationer för dessa grupper.

Utöver denna kärntrupp tillkommer ofta annonsfinansierad lokalmedia, bank och försäkringsbolag med lokal prägel samt eventuell dominerande privat arbetsgivare i området.

Nästa grupp av intressenter är föreningsliv, utbildningsväsen, ordningsmakten samt nationella-, regionala- och lokala intresseorganisationer utöver boende och verksamma i staden.

symbol

Denna komplexa spelplan för utveckling i samverkan kräver tydlighet i såväl organisation, arbetssätt och kommunikation av vision, mål och aktiviteter. Resurser i form av pengar, tid och engagemang måste också säkras med långsiktiga åtaganden från alla huvudintressenter.
 
Hem | Omvärld | Tjänster | Samverkan | Om oss
Copyright © 2010 Calaicia - Förnyelse i centrum | Logga in | Producerat av Anderberg Media